แนะนำคณะของเรา

เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการการศึกษาที่ 2564
รับสมัครตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2563 – 30 มิถุนายน 2564
เปิดเทอม 14 มิถุนายน 2564

สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย
  • ติดต่อที่ ศูนย์ช่วยเหลือและให้บริการนักศึกษา (SASC)
  • - วิทยาเขตพัฒนาการ
    อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4
    - วิทยาเขตร่มเกล้า
    อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2