ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6

ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6

ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้จัดกิจกรรม โครงการ ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาสู่การเป็นผู้นำยุคใหม่ เรียนรู้การพัฒนาภาวะผู้นำร่วมกับเพื่อนต่างสถาบัน โดยการลงพื้นที่ฝึกปฏิบัตินำหลักคิดสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและสร้างเครือข่ายสังคมร่วมกับเพื่อร่วมค่ายจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 24-28 มิ.ย.62 ที่ผ่านมา นักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2   คนได้แก่ น.ส.พรพรรณี มั่นปาน รองประธานสโมสรนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล และ น.ส.ชัญญาณัฏฐ์ สุพัฒน์สิริกุล ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ สโมสรนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศ ซึ่งนักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้และทำประสบการณ์ร่วมกับผู้อื่น มีความเป็นผู้นำ มีจิตสำนักที่ดีต่อสาธารณะ มีจิตอาสา สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *