ดูงานศิลปะร่วมสมัย

ดูงานศิลปะร่วมสมัย

     

เพื่อเป็นการให้นักศึกษาได้เรียนรู้ความงดงามของศิลปะโดยศิลปินไทย  MOCA พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย  เป็นสถานที่ที่ได้เก็บรวบรวมงานผลงานศิลปกรรมไทยหลากหลายรูปแบบ มีเนื้อหาที่เป็นเรื่องราวเหตุการณ์ร่วมสมัยของบ้านเมืองในช่วงเวลาต่างๆ รวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม  ความเชื่อ และความเป็นอยู่ของสังคมไทย โดยผสานเทคนิคที่ได้รับอิทธิพลจากฝั่งตะวันตก และเน้นงานในลักษณะแนวความคิดฝันและจินตนาการ

สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ได้เปิดสอนรายวิชา BC.112 BROADCAST AND DIGITAL MEDIA AESTHETICS ในภาคการศึกษาที่ 2/62  เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบของศิลปะ ดนตรี และเสียงประกอบเพื่อนำมาใช้ในการผลิตรายการ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัลให้เป็นที่พึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย จึงขออนุญาตนำนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา  BC.112 จำนวน 51 คน และอาจารย์ 3 คนไปศึกษานอกสถานที่ ณ MOCA พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย ถนนวิภาวดีรังสิต กทม.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *