สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน การตลาด 5.0”

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน การตลาด 5.0”

   

 

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน การตลาด 5.0” ณ  ห้อง Auditorium ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมี ดร.สุวัฒน์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงาน และมีคุณโซอี้ ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ เจ้าของฉายา “นางฟ้าการตลาดดิจิทัล”  เป็นวิทยากร  สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ต้องการให้ความสาคัญทางด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงคุณภาพชีวิต จึงจัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน การตลาด 5.0” มุ่งเน้นสู่เป้าหมาย เพื่อให้ผู้เรียนในหลักสูตรฯ ได้มีความรู้ เกี่ยวกับช่องทางที่ควรใช้ทำการตลาดยุค 5.0 รวมถึงกลยุทธ์การตลาดที่ควรใช้ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งเพิ่มพูนความรู้ด้านการตลาดว่าจะเป็นไปในทางทิศทางใด เพื่อเตรียมพร้อมรับกับ สถานการณ์ของการตลาด อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เรียนในหลักสูตรฯ กับคณาจารย์และผู้เข้ารับฟังการบรรยาย จึงได้จัดการบรรยายพิเศษดังกล่าว

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *