สาขาภาพยนตร์เชิญวิทยากรมาบรรยายเชิงปฏิบัติการในรายวิชา Film Language

สาขาภาพยนตร์เชิญวิทยากรมาบรรยายเชิงปฏิบัติการในรายวิชา Film Language

สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ เชิญวิทยากรพิเศษทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ คุณกันตินันท์ แสงสุวรรณ และคุณราชพฤกษ์ ติยะจามร นักวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการถ่ายทำภาพยนตร์และภาพยนตร์โฆษณา มาบรรยายให้ความรู้เรื่องการใช้กล้องในระบบดิจิทัลและเลนส์ รวมทั้งสอนทักษะปฏิบัติการถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นพื้นฐาน แก่นักศึกษาที่เรียนในรายวิชา FM.205 Film Language ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 ครั้ง คือในวันอังคารที่ 15 มกราคม และวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคในการใช้กล้องในระบบดิจิทัล เลนส์และอุปกรณ์เบื้องต้นในการผลิตภาพยนตร์ ได้เรียนรู้ถึงศิลปะการเล่าเรื่อง การสื่อความหมายผ่านภาษาภาพของภาพยนตร์ ตลอดจนได้ฝึกฝน เรียนรู้เรื่องกล้องและอุปกรณ์ต่างๆ ในกระบวนการผลิตภาพยนตร์จากผู้มีประสบการณ์จริง ด้วยความมุ่งหวังว่านักศึกษาจะเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์ และสามารถนำองค์ความรู้ด้านภาพไปใช้ในการผลิตภาพยนตร์ในอนาคตได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *