สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์และสื่อดิจิทัลอบรมการวาดภาพศิลปะยึกยือ

สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์และสื่อดิจิทัลอบรมการวาดภาพศิลปะยึกยือ

 

ตามที่สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์และสื่อดิจิทัล ได้เปิดสอนวิชา BC.112 สุนทรียศาสตร์ในงานวิทยุ โทรทัศน์และสื่อดิจิทัล เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการใช้เส้นต่างๆ  เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบฉากประกอบรายการ จึงได้เรียนเชิญ ท่านพลเดช วรฉัตร อดีตเอกอัครราชทูต ผู้คิดริเริ่มศิลปะยึกยือ มาให้ความรู้และทำ Work Shop ให้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าว ศิลปะยึกยือนี้เป็นการนำเอาเส้นประเภทต่างๆ มาสร้างเรื่องราวได้อย่างงดงาม ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และยังเป็นการฝึกสมาธิได้เป็นอย่างดีอีกด้วย สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์และสื่อดิจิทัลขอกราบขอบพระคุณท่านพลเดช วรฉัตร อดีตเอกอัครราชทูต เป็นอย่างสูงที่ได้สละเวลามาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา สามารถนำไปปรับใช้ในสร้างสรรค์ผลงานต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *