โครงการสารคดีนอกรั้ว ปี 10 ตอน เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โครงการสารคดีนอกรั้ว ปี 10 ตอน เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับไทยทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม มีเขตแดนติดต่อกับไทยทั้งทางบกและทางน้ำเป็นแนวยาวถึง 1,810 กิโลเมตร เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเล แต่สามารถเป็นจุดเชื่อมต่อ (land link) ด้านการคมนาคมขนส่งจากไทย ไปประเทศที่สามในอนุภูมิภาค ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ข้ามแม่น้ำโขงทั้ง 6 แห่ง นอกจากนี้ การท่องเที่ยวก็เป็นแหล่งรายได้ที่เพิ่มความสำคัญขึ้นมาก จุดเด่นของสปป.ลาว คือ ธรรมชาติที่ยังบริสุทธิ์และวัฒนธรรมประเพณี มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

คณะนิเทศศาสตร์และชมรมกระจายเสียงและสร้างสรรค์สื่อ ไดพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรจะได้นำนักศึกษาไปศึกษาหาความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม จัดทำสารคดีและยังเป็นการสร้างความรู้จักคุ้นเคยกับประชาชนชาวลาว ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านพี่เมืองน้อง ซึ่งมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน เป็นการสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ของอาจารย์และนักศึกษา เพื่อนำไปสู่การเป็นมืออาชีพต่อไป จึงได้จัดโครงการสารคดีนอกรั้ว ปี 10     ตอน เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง และ โครงการนี้อยู่ในแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ชองสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ตามองค์ประกอบที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี และตามองค์ประกอบที่ 4.1 ระบบและกลไกลการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

   

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *