โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ตอน เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยที่มิวเซียมสยาม

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ตอน เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยที่มิวเซียมสยาม

มิวเซียมสยาม หรือสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ถือเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เน้นจุดมุ่งหมายในการแสดงตัวตนของชนในชาติ เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ที่สร้างประสบการณ์สดใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์ ที่ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และกิจกรรมสร้างสรรค์ ให้กับประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทยเกี่ยวกับการสร้างสำนึกในการรู้จัก ตนเอง รู้จักเพื่อนบ้าน และรู้จักโลก ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่างๆของความเป็นไทย ตั้งแต่ยุคสุวรรณภูมิจนถึงปัจจุบัน ทำให้เราได้รู้ถึงรากเหง้าของบรรพบุรุษ และหวงแหนที่จะรักษาอารยะธรรมอันดีงามนี้ไว้ และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มีคณาจารย์และนักศึกษาทีมีความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ภาษา และศาสนา สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข ในความแตกต่างนี้ทำให้เกิดช่องว่างในการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านวิถีชีวิต ความเป็นอยู่และศิลปวัฒนธรรม จึงได้จัดทำ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา2562 ตอน เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยที่มิวเซียมสยาม เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.62 ณ มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ โดยให้นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับนักศึกษาต่างชาติ ของสาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ คณะศิลปะศาสตร์ การจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในเรื่องของการเป็นพหุวัฒนธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา สกอ ในด้านการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ KASEM และ การทำนุบำรุงศิลปะและ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *