คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

ขอเชิญร่วมพิธีประดับแถบชั้นปีนักศึกษานักบิน และซ่อมบำรุงอากาศยาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

จัดพิธีประดับแถบชั้นปีนักศึกษากลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยานและนักบิน ประจำปี 2563

ณ ห้องเกษมสันนิบาต ชั้น 12 วิทยาเขตร่มเกล้าค่ะ เวลา 9.00น.