คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

“ผู้ให้” ย่อมเป็นที่รัก……

“โครงการวิศวะอาสาปันน้ำใจ”

        สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  รุ่นที่ 11  คณะวิศวกรรมศาสตร์   ได้บริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและเงิน  เพื่อสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลสนาม  ในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  จังหวัดสมุทรปราการ   ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564