คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

ฝึกงาน…..

นักศึกษาปี 3 และปี 4 ได้เวลาฝึกงานแล้ว!!!!

ขั้นตอนการดำเนินการขอฝึกงาน

ขอใบคำร้องทั่วไป(KBU.1) ได้ที่สำนักคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

อาคารเกษมพฤกษา(อาคารวิศวะ) ชั้น 2 วิทยาเขตร่มเกล้า

อาคารเกษมวิวัฒน์ (อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2305) วิทยาเขตพัฒนาการ

กรอกรายละเอียดให้ครบตามตัวอย่างด้านล่างนี้นะคะ

 

พิมพ์ใบคำร้องทั่วไป (KBU.1)

ตัวอย่างการเขียนใบคำร้องขอฝึกงาน