คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

รวมภาพกิจกรรมพิธีประดับแถบนักศึกษานักบินและช่างซ่อมอากาศยาน ปี 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ได้จัดพิธีประดับแถบนักศึกษากลุ่มวิชาเอกนักบิน และสาขาซ่อมบำรุงอากาศยาน ประจำปี 2563 
ณ ห้องเกษมสันนิบาต ชั้น 12 วิทยาเขตร่มเกล้า เวลา 9.00น.