คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 10

วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 10 ฉบับที่ 1-3 พ.ศ. 2563

วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2563

1. FACTORS AFFECTING ON FREIGHT BOGIE SERVICE A CASE STUDY OF SOUTHERN THAILAN CORRIDOR

2. QUALITY DEVELOPMENT OF SHRIMP FARMING AND PACKAGING

3. THE CONTEXT-AWARE LIVING PROCESS SMART HOME

4. MEDIATED COMMAND AND CONTROL FOR SMART HOME

5. THE KEY DEVELOPMENT TO ENHANCE INVENTORY MANAGEMENT FOR A NEW INSECT SNACK FOOD SME IN THAILAND

6. NONLINEAR PARAMETER EXTRACTION OF SDOF VISCOUS DAMPING SYSTEM

7. A COMPOSITE NONLINEAR CONTROLLER FOR POWER SYSTEMS WITH STATIC SYNCHRONOUS COMPENSATORS UNDER EXTERNAL DISTURBANCES

8. EFFECT OF BENTONITE ADMIXTURE ON HYDRAULIC CONDUCTIVITY OF SANDY SOIL MIXED BY CEMENT

9. EFFECTS OF OVERVOLTAGE ON RECTANGULAR GROUND GRID SYSTEM OF HIGH VOLTAGE SUBSTATION WITH GROUND RODS DISTRIBUTED IN MESH PATTERN

10. MOBILE X-RAY TRACKING AND MONITORING SYSTEM USING THE INTERNET OF THINGS (loT) TECHNOLOGY

11. ADAPTIVE BEE COLONY OPTIMIZATION METHOD FOR SOLVING ECONOMIC DISPATCH PROBLEM OF A THERMAL POWER PLANT

 

วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2563

1. INTEGRATION OF INFORMATION IN THE ERP SYSTEM AFFECTING THE EFFICIENCY OF THE SUPPLY CHAIN PERFORMANCE OF THE FROZEN FOOD INDUSTRY IN THAILAND

2. SEMI-AUTOMATIC TAPPING MACHINE CONTROL USING MICROCONTROLLER

3. INFLUENCE OF PASSENGER LOAD ON POLLUTANT EMISSIONS OF A PASSENGER CAR VEHICLE

4. ESTABLISHMENT OF RISK ACTIVITIES AFFECT TRAFFIC IMPACT DURING CONSTRUCTION OF METROPOLITAN RAPID TRANSIT

5. WEB-BASED STAKEHOLDER MANAGEMENT SYSTEM

6. PROCESS-BASED STAKEHOLDER MANAGEMENT SYSTEM

7. DEMAND-CAPACITY RATIO OF EXISTING REINFORCED CONCRETE BRIDGE COLUMNS IN THAILAND ACCORDING TO THAI SEISMIC DESIGN MEASURING

8. MOBILE PHONE PART IDENTIFICATION USING IMAGE PROCESSING

9. EFFICIENCY INCREMENT OF HERBAL DRINK PROCESS

10. WORK METHOD IMPROVEMENT IN PLASTIC PART PACKAGING A CASE STUDY OF MOTORCYCLE PATR PRODUCTION CAMPANY

11. SMART VILLAGE MANAGEMENT SYSTEM VIA SMART PHONE WITH LINE API

12. THE PRIORITIZATION GUIDELINES FOR THE CITY PLAN ROAD DEVELOPMENTS THE CASE STUDY OF MUEANG NAKHONRATCHASIMA

 

วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2563

1. THE STUDY OF TRIP DISTRIBUTION AMONG WORKING-AGE’S TRIP ACASE STUDY OF BANGLAMUNG DISTRICT, CHONBURI PROVINCE

2. DEVELOPMENT OF SIMULATION FOR QUEUING SYSTEM AT SAPHAN-TAKSIN BTS STATION BY USING PTV VISWALK

3. APPLICATION OF TAGUCHI PRINCIPLES AND GREY RELATION ANALYSIS TO PREDICT THE SUITABILITY OF THE PARAMETERS IN WIRE ELECTRICAL DISCHARGE PROCESS

4. A STUDY OF SOLAR GREENHOUSE DRYING IN ASSOCIATION WITH INFRARED HEATER FOR DEHYDRATION CHERRY TOMATOES

5. WATER LILY DRYING USING PULSED VACUUM-INFRARED COMBINED WITH SILICA SAND EMBEDDING

6. A STUDY OF CAPACITY AND LEVEL OF SERVICE OF PHRA PRADAENG FERRY TRANSIT

7. REMOVAL OF HYDROGEN SUNFIDE FROM BIOGAS USING BOTH FERRIC CHOLORIDE AND SODIUM HYDROXIDE IMPREGNATED BAKED CLAY BALL

8. OCCUPATIONAL HEALTH NURSES THE PIECE OF DRIVING FORCE OF SAFETY ENGINEERING IN WORKPLACE