คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 11

วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 11 ฉบับที่ 1-3 พ.ศ.2564

วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2564

1. ANALYSIS OF VALUE OF TIME FOR THE SOUTHERN BORDER PROVINCE CASE STUDY OF NARATHIWAT PROVINCE

2. COOLING WATER FLOW RATE AFFECTING THE EFFICIENCY OF A SOLAR PHOTOVOLTAIC-THERMAL HYBRID SYSTEM

3. GAUSSIAN MIXTURE MODELS WITH EXPECTATION MAXIMIZATION FOR HUMAN DAILY ACTIVITIES CLASSIFICATION

4. ROAD NETWORK PERFORMANCE ANALYSIS IN THE FACULTY OF ENGINEERING, KHON KAEN UNIVERSITY IN CONDITIONS BEFORE AND AFTER THE IMPROVEMENT OF THE TRAFFIC MANAGEMENT USING THE TRAFFIC MICROSIMULATION MODEL

5. STUDY AND IMPROVEMENT OF HIGH PRESSURE BIOMASS BRIQUETTING MACHINE WITH HYDRAULIC SYSTEM FOR PRESSING BIOMASS WITHOUT BINDER FOR SOLID FUEL

6. THE DISCHARGE TIME ANALYSIS OF THE BATTERY ENERGY STORAGE SYSTEM TO REDUCE THE PEAK DEMAND

 

วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2564

1. A STUDY FOR ENHANCING ENERGY EFFICIENCY IN PIG FARM

2. ACCESSIBILITY ANALYSIS FOR NAKHON RATCHASIMA LIGHT RAIL TRANSIT STATION

3. DEVELOPMENT OF A PROGRAM FOR DESIGNING CONCRETE PAVEMENT USING PYTHON PROGRAMMING LANGUAGE

4. REVIEW OF FLUTTER SUPPRESSION USING MODERN CONTROL THEORY

 

วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2564

1.PAVING BLOCKS FOR THE ELDERLY A STUDY OF THE PREPARATION OF CONCRETE MIXED WITH CRUMB RUBBER AND BONDED RUBBER

2.BANANA CHIPS DRYING IN SOLAR GREENHOUSE IN ASSOCIATION WITH SMARTPHONE-CONTROLLED HEAT SYSTEM

3.DESIGN AND DEVELOPMENT A SLICED BAMBOO-SHOOTS CUTTER

4.DEVELOPMENT OF A MATHEMATICAL MODEL TO SELECT THE WORKING FLUIDS OF HEAT PUMP SYSTEMS FOR MEDIUM TEMPERATURE DRYING APPLICATIONS

5.THE APPLICATION OF VOLTERRA SERIES FOR MDOF NONLINEAR SYSTEM

6.IMPACT OF SAFETY MEASURE ON LABOR PRODUCTIVITY IN CEILING ACTIVITIES