คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 13

วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 13 ฉบับที่ 1-3 พ.ศ.2566

วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2566

1.THE EFFECT OF ANNEALING TEMPERATURE ON PROPERTIES OF PZT CERAMIC FILMS PREPARED VIA SPIN-COATING PROCESS

2.MODEL-BASED REINFORCEMENT LEARNING FOR PLANARMOTION CONTROL OF ROBOTIC ARMS

3.THE IMPROVEMENT OF THE TURNING PROCESS EFFICIENCY OFKCF GUIDE PIN USING THE DESIGN OF EXPERIMENT UK ENGINEERING & SUPPLY CO.,LTD.

4.FRICTION STIR WELDING OF AA7075-T651 ALUMINUM ALLOY USING DOUBLE-SIDED FRICTION STIR WELDING EQUIPMENT

5.DRYING OF BARRACUDA MANGO USING HOT AIR AND COMBINED HOT AIR-MICROWAVE

6.THE STUDY AND DEVELOPMENT OF LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN SYSTEMS FOR COFFEE PRODUCTION A CASE STUDY OF JONGSANG COFFEE FARM AT NAKON THAI, PHITSANULOK

7.INFLUENCE FACTORS FOR THE FIRST MILE OF MASS TRANSIT SYSTEM PASSENGER

วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2566

1.THE DEVELOPMENT OF THE PRODUCTION PROCESS TO INCREASE PRODUCTIVITY A CASE STUDY OF RECYCLED FISH SAUCE BOTTLES

2.DRYING KINETIC AND QUALITY OF BLACK KAEMPFERIA DRYING USING MICROWAVE-VACUUM TECHNIQUE

3.A DEVELOPMENT OF BIOMASS CHARCOAL KILN SYSTEMCONTROLBY INTERNET OF THINGS

4.STRENGTHBEHAVIORSOFT-SHAPED COMPOSITE BEAMSECTIONS

5.THE PREDICTION OF OPTIMAL PARAMETERS IN THE TIG WELDING OF AISI 304 STAINLESS STEEL USING AN ARTIFICIAL NEURAL NETWORK

6.THE STUDY OF WATER-ENERGY NEXUS WITH WATER SUPPLY SYSTEM OF PATTAYA CITY IN THAILAND

7.DESIGN GUIDELINES PUBLIC SPACE IN SONGKHLA MUNICIPALITY

8.INFLUENCE OF TEMPERATURE AND TIME ON PLASMA NITRIDING HARDENINGOFBLUE HEAD STEEL

9.OPTIMAL FACTOR ANALYSIS IN THE INJECTION PROCESS OF HIGH-DENSITY POLYETHYLENE PLASTIC SCREW CAPS TO REDUCE SHRINKAGE PROBLEMS A CASE STUDY