คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

วิศวกรรมเครื่องกล ดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กย.2563 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและคณะอาจารย์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (วิศวกรรมซ่อมบำรุง) และนักเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ชั้น ม.4 (วิศวกรรมการบิน) เข้าชมพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ