คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการขนส่งอย่างยั่งยืน (ศนทย.)

ผศ.ดร.ภาวัต ไชยชาณวาทิก
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการขนส่งอย่างยั่งยืน
นางสาวอำไพวรรณ ลำยอง
เลขานุการศูนย์
นายปิยพัชร เพ็ชรจันทร์
วิศวกรขนส่งและจราจร/นักวิจัย