คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

เรียนวิศวะ…ระหว่างเรียนมีรายได้มากกว่า 12,000 บาท…!!!

โครงการวิทยาลัยในสถานประกอบการ (SIE-P)

เรียนวิศวะพร้อมมีรายได้!!  แห่งเดียวในประเทศไทย!!

รับวุฒิ ปวส.ทุกสาขาวิชา………..

สอบถามและสมัครได้ที่
ผศ.ชานนท์ 095-2532696
อ.วีรญา 090-3623622
ผศ.สหรัตน์ (ที่ปรึกษา) 081-8891409