คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

เรียนเชิญอบรม “หลักสูตรการออกแบบเซลล์การทำงานของหุ่นยนต์”

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอเรียนเชิญอบรม “หลักสูตรการออกแบบเซลล์การทำงานของหุ่นยนต์” 

วันที่ 12-17 ธันวาคม 2565 ณ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิทยาเขตร่มเกล้า

รับจำนวน 20 ท่าน ...เท่านั้น...

ค่าลงทะเบียน 8,000 บาท โปรโมชั่น....ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10% 

ติดต่อสอบถามได้ที่  ....... 

รศ.ดร.ปราโมทย์  ศรีน้อย  090-6431559    E-mail: Pramot.sri@kbu.ac.th

อาจารย์วิศรุต  ถวิลวงษ์สุริยะ 063-9795678   E-mail: Visarut.taw@kbu.ac.th

สมัครอบรมได้ที่นี้ ……..