คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

แบบฟอร์มวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต

แบบฟอร์มนำส่งบทความ ปรับปรุง 13-5-63 แบบฟอร์มนำส่งบทความ ปรับปรุง 13-5-53 รูปแบบการพิมพ์บทความ (ภาษาไทย) รูปแบบการพิมพ์บทความ (ภาษาไทย) รูปแบบการพิมพ์บทความ (ภาษาอังกฤษ) รูปแบบการพิมพ์บทความ (ภาษาอังกฤษ) รูปแบบการพิมพ์บทความ (ภาษาอังกฤษ)  

ปฐมนิเทศนักศึกษา ปี 2565 (รุ่นที่ 5 “EEE”)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการพลัง  ปฐมนิเทศนักศึกษา รุ่น 5 ปีการศึกษา 2565 วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง 3801 วิทยาเขตพัฒนาการ

ฝึกงาน…..

นักศึกษาปี 3 และปี 4 ได้เวลาฝึกงานแล้ว!!!! ขั้นตอนการดำเนินการขอฝึกงาน ขอใบคำร้องทั่วไป(KBU.1) ได้ที่สำนักคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเกษมพฤกษา(อาคารวิศวะ) ชั้น 2 วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเกษมวิวัฒน์ (อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2305) วิทยาเขตพัฒนาการ กรอกรายละเอียดให้ครบตามตัวอย่างด้านล่างนี้นะคะ   พิมพ์ใบคำร้องทั่วไป (KBU.1) ตัวอย่างการเขียนใบคำร้องขอฝึกงาน    

รับสมัคร “วศ.บ. : วิศวกรรมไฟฟ้า”

รับสมัคร “วศ.บ. : วิศวกรรมไฟฟ้า” ดูรายละเอียดการรับสมัคร (E-Brochure) คลิกที่นี่!! ติดต่อสอบถามได้ที่…. ผศ.อนุชิต  เจริญ  081-8502542 อาจารย์ ดร.ชาติ  ฤทธิ์หิรัญ  086-9463697 รศ.วิญญู  แสวงสินกสิกิจ  089-895-0539   รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ… หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. : วิศวกรรมไฟฟ้า) เรียนวันเสาร์-อาทิตย์  เท่านั้น!!    

เรียนวิศวะ…ระหว่างเรียนมีรายได้มากกว่า 12,000 บาท…!!!

โครงการวิทยาลัยในสถานประกอบการ (SIE-P) เรียนวิศวะพร้อมมีรายได้!!  แห่งเดียวในประเทศไทย!! รับวุฒิ ปวส.ทุกสาขาวิชา……….. สอบถามและสมัครได้ที่ ผศ.ชานนท์ 095-2532696 อ.วีรญา 090-3623622 ผศ.สหรัตน์ (ที่ปรึกษา) 081-8891409  

“ผู้ให้” ย่อมเป็นที่รัก…..

“โครงการวิศวะอาสาปันน้ำใจ”         สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รุ่นที่ 11 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้บริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและเงิน เพื่อสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลสนาม ในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564