คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

“ผู้ให้” ย่อมเป็นที่รัก…..

“โครงการวิศวะอาสาปันน้ำใจ”         สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รุ่นที่ 11 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้บริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและเงิน เพื่อสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลสนาม ในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564

คืนความรู้สู่สังคม “โปรเจค EngineerKBU”

คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) รหัส 60 ได้มอบเตียงผู้ป่วยที่มีระบบควบคุมกึ่งอัตโนมัติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและมีแผลกดทับ  ตลอดจนการทำกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วย  ให้กับวัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีรองเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุรับถวายในครั้งนี้   ผลงานเตียงผู้ป่วยนี้เป็นการเรียนวิชา “โครงงานวิศวกรรม” ชั้นปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ “การพัฒนา ต่อยอดและใช้งานได้จริง ในภาวะเศษฐกิจและสังคม(ผู้สูงอายุ) ปัจจุบัน”

นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้ารับการฝึกปฏิบัติในวิชาพื้นฐานวิศวกรรม

นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้ารับการฝึกปฏิบัติในวิชาพื้นฐานวิศวกรรม  โดยมี อาจารย์บัญญัติ ก้อนคำ  และ อาจารย์สมบัติ  ปานสมุทร เป็นผู้สอน และนักศึกษาทุนเพชรวิศวเกษม เป็นพี่เลี้ยง โดยจัดกิจกรรมนี้ในวันที่ 3 มีนาคม  และวันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ห้องปฎิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตร่มเกล้า

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วรากร เกิดทรัพย์ ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ  อาจารย์วรากร   เกิดทรัพย์ อาจารย์ประจำหมวดวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับวิศวกร   คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   ในสาขาวิชาเคมีชีววิทยา  

อบรมแนวการทำข้อสอบและทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC

TOEIC วันที่ 4-6 มีนาคม 2564 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และศูนย์ทดสอบภาษาฯ มกบ.ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมแนวการทำข้อสอบและทดสอบภาษาอังกฤษ (toeic) วันที่ 6 มีนาคม 2564 ให้กับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยและว่าที่บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์