คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

“ผู้ให้” ย่อมเป็นที่รัก…..

“โครงการวิศวะอาสาปันน้ำใจ”         สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รุ่นที่ 11 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้บริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและเงิน เพื่อสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลสนาม ในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564

นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้ารับการฝึกปฏิบัติในวิชาพื้นฐานวิศวกรรม

นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้ารับการฝึกปฏิบัติในวิชาพื้นฐานวิศวกรรม  โดยมี อาจารย์บัญญัติ ก้อนคำ  และ อาจารย์สมบัติ  ปานสมุทร เป็นผู้สอน และนักศึกษาทุนเพชรวิศวเกษม เป็นพี่เลี้ยง โดยจัดกิจกรรมนี้ในวันที่ 3 มีนาคม  และวันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ห้องปฎิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตร่มเกล้า

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วรากร เกิดทรัพย์ ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ  อาจารย์วรากร   เกิดทรัพย์ อาจารย์ประจำหมวดวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับวิศวกร   คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   ในสาขาวิชาเคมีชีววิทยา  

อบรมแนวการทำข้อสอบและทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC

TOEIC วันที่ 4-6 มีนาคม 2564 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และศูนย์ทดสอบภาษาฯ มกบ.ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมแนวการทำข้อสอบและทดสอบภาษาอังกฤษ (toeic) วันที่ 6 มีนาคม 2564 ให้กับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยและว่าที่บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์

รับสมัคร….นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Electrical Engineering เปิดรับสมัคร…  หลักสูตรปรับปรุง 2564 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2564 ติดต่อสอบถามได้ที่……. 081-850-2542 ผศ.อนุชิต  เจริญ 089-895-0539 รศ.วิญญู  แสวงสินกสิกิจ 065-123-0719 อ.ธีรยุทธ  จันทร์แจ่ม รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ ม.6 ปวช. ปวส.  หรือเทียบเท่า ไม่ต้องมีประสบการณ์ก็เรียนได้!!!!!  

เปิดรับสมัคร!!! นักศึกษาใหม่ภาคพิเศษสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

Civil  Engineering เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !!! สำหรับท่านที่ทำงานประจำหรือต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม …. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ เรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร (กว.) และสำนักงานการอุดมศึกษา (สกอ.) ลักษณะเด่นของหลักสูตร….. *ระยะเวลาเรียน2.0-3.5 ปี เรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ *ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเทอมละ 35,000 บาท (แบ่งจ่ายได้) *ยื่นขอสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกร (กว.)จากสภาวิศวกรได้ *เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปรับวุฒิ  ใช้วุฒิในการเลื่อนตำแหน่ง *ผู้ที่ทำงานแวดวงก่อสร้างเพื่อจบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อใช้ต่อยอดการทำงาน *สามารถต่อปริญญาโทของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้ทันที   สนใจสอบถามโดยตรงได้ที่ ดร.นวลทิพย์ เงาวิศิษฎ์กุล ผู้อำนวยการหลักสูตร โทร 096-915-6364 หรือ ศูนย์SASA (ฝ่ายรับสมัคร วิทยาเขตร่มเกล้า) โทร.02-904-2222-9