คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วรากร เกิดทรัพย์ ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ  อาจารย์วรากร   เกิดทรัพย์ อาจารย์ประจำหมวดวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับวิศวกร   คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   ในสาขาวิชาเคมีชีววิทยา  

วิศวกรรมเครื่องกล ดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กย.2563 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและคณะอาจารย์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (วิศวกรรมซ่อมบำรุง) และนักเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ชั้น ม.4 (วิศวกรรมการบิน) เข้าชมพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ