คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

รับสมัคร “วศ.บ. : วิศวกรรมไฟฟ้า”

รับสมัคร “วศ.บ. : วิศวกรรมไฟฟ้า”

ดูรายละเอียดการรับสมัคร (E-Brochure) คลิกที่นี่!!

ติดต่อสอบถามได้ที่....
ผศ.อนุชิต  เจริญ  081-8502542
อาจารย์ ดร.ชาติ  ฤทธิ์หิรัญ  086-9463697
รศ.วิญญู  แสวงสินกสิกิจ  089-895-0539

 

รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ…

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. : วิศวกรรมไฟฟ้า)

เรียนวันเสาร์-อาทิตย์  เท่านั้น!!