(MOU)พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย

ดร.อธิศ สุวรรณดี รองอธิการบดีทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)...

ทีม Harmonize คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2014

ทีม Harmonize จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นำทีมโดย อาจารย์หวัน วงศ์แก่นท้าว (ผู้จัดการทีม) อาจารย์ณัฐวุฒิ นาคสมบูรณ์ (ผู้ช่วยผู้จัดการทีม) และนาย...

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมลงนาม MOU สู่การผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการเป็นสถาบันพี่เลี้ยง...

ทีมฟุตซอลซิวคว้าแชมป์ฟุตซอล ปัญญาชน 2013 ครั้งที่ 5

ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี พร้อมอาจารย์อติพล สุวรรณดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต...

facebook twitterEnter Website