<

คณะ

คณะบริหารธุรกิจ
คณะนิเทศศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะจิตวิทยา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะพยาบาล
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
บริหารธุรกิจมหาบันฑิต
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบันฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
INTERNATIONAL PROGRAMS
วิศวกรรมเครื่องกล
Nameข่าวสารและกิจกรรม

APDI จัดกิจกรรมตลาดนัดวัฒนธรรม (Thai Culture Market Festival)
APDI จัดกิจกรรมตลาดนัดวัฒนธรรม (Thai Culture Market Festival)

พิธีเปิดป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๙๐ พรรษา และนิทรรศการวิชาการ NTUN BUNKASAI
พิธีเปิดป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๙๐ พรรษา และนิทรรศการวิชาการ NTUN BUNKASAI


APDI จัดกิจกรรมตลาดนัดวัฒนธรรม (Thai Culture Market Festival)
APDI จัดกิจกรรมตลาดนัดวัฒนธรรม (Thai Culture Market Festival)


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย(TAFA)และ APDI KBU
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย(TAFA)และ APDI KBU


บรรยายพิเศษเรื่อง “การเมืองในระบอบประชาธิปไตย” โดย นายวันมูฮัมหมัดนอร์   มะทา ประธานรัฐสภา
บรรยายพิเศษเรื่อง “การเมืองในระบอบประชาธิปไตย” โดย นายวันมูฮัมหมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา


มินิ คอนเสิร์ต “งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ 2566”
มินิ คอนเสิร์ต “งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ 2566”
ข่าวทั้งหมด

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube

TikTok