<

คณะ

คณะบริหารธุรกิจ
คณะนิเทศศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะจิตวิทยา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะพยาบาล
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
บริหารธุรกิจมหาบันฑิต
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบันฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
INTERNATIONAL PROGRAMS
วิศวกรรมเครื่องกล
Nameข่าวสารและกิจกรรม

ผศ.อรรณพ พลชนะ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับรางวัลบุคลากรดีเด่น จากสสอท
ผศ.อรรณพ พลชนะ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับรางวัลบุคลากรดีเด่น จากสสอท


2 ชมรมนักเต้นเท้าไฟ ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รวมพลังคว้าแชมป์ #TNCC2022
2 ชมรมนักเต้นเท้าไฟ ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รวมพลังคว้าแชมป์ #TNCC2022


KBU OPEN HOUSE 2022
KBU OPEN HOUSE 2022


บันทึกความร่วมมือการสนับสนุนพัฒนาบุคลากรวิชาชีพดูแลผู้สูงอายุ รองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว
บันทึกความร่วมมือการสนับสนุนพัฒนาบุคลากรวิชาชีพดูแลผู้สูงอายุ รองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว


การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร เปิดอบรม
การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร เปิดอบรม


เกษมบัณฑิต...สุดปลื้ม กับ 7 รางวัลแห่งความภาคภูมิ
เกษมบัณฑิต...สุดปลื้ม กับ 7 รางวัลแห่งความภาคภูมิ
ข่าวทั้งหมด

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube