<

คณะ

คณะบริหารธุรกิจ
คณะนิเทศศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะจิตวิทยา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะพยาบาล
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
บริหารธุรกิจมหาบันฑิต
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบันฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
INTERNATIONAL PROGRAMS
วิศวกรรมเครื่องกล
Nameข่าวสารและกิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย(TAFA)และ APDI KBU
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย(TAFA)และ APDI KBU


บรรยายพิเศษเรื่อง “การเมืองในระบอบประชาธิปไตย” โดย นายวันมูฮัมหมัดนอร์   มะทา ประธานรัฐสภา
บรรยายพิเศษเรื่อง “การเมืองในระบอบประชาธิปไตย” โดย นายวันมูฮัมหมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา


มินิ คอนเสิร์ต “งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ 2566”
มินิ คอนเสิร์ต “งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ 2566”


คณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนเข้าพบอธิการบดี
คณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนเข้าพบอธิการบดี


คณาจารย์นักศึกษาจากศูนย์วัฒนธรรมร่วมงาน“งานดนตรีไทยอุดมศึกษา” ครั้งที่ 46
คณาจารย์นักศึกษาจากศูนย์วัฒนธรรมร่วมงาน“งานดนตรีไทยอุดมศึกษา” ครั้งที่ 46


APDI องค์กรยอดเยี่ยม
APDI องค์กรยอดเยี่ยม
ข่าวทั้งหมด

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube

TikTok