มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ประกาศสำนักบุคลากร ที่ 007/2564 ให้บุคลากรที่เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ระมัดระวังตนเองจากไวรัสโควิด-19Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube

TikTok