มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ประกาศที่ 44 /2565 เรื่อง การกำหนดให้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นพื้นที่เขตปลอดการใช้กัญชาและกัญชงFacebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube

TikTok