มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 10

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (รุ่นที่ 10)
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาค 1 ปีการศึกษา 2563
รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ - 30 เมษายน 2563

http://law.master.kbu.ac.th/Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube

TikTok