Kasem Bundit University
รอบรั้วเกษม

KBU SPORT POLL#อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลนักศึกษาพยาบาล วางพานพุ่มถวายสักการะ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันพยาบาลแห่งชาติออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus ปี 2562พิธีปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นเกษมบัณฑิต จัดพื้นที่ #ลานโบว์ลิ่ง ในการแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งคนพิการทางปัญญาชิงแชมป์ประเทศไทยเกษมบัณฑิต ได้คะแนนเฉลี่ย 4.41 อยู่ในระดับดี #ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562พิธีลงเสาเอก ก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงอากาศยานแห่งใหม่ #วิศวกรรมเครื่องกลอำลาชีวิตราชการรายงานภาพข่าว การลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการประมวลภาพการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการมหาวิทยาลัยประชาชนเมื่อวันที่21 กันยายน 2562ต้อนรับผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา และการรถไฟคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีนสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ จัดงานชุมนุมนักศึกษาไทยในภาคตะวันตกของซาอุดีอาระเบียแนะนำหลักสูตรใหม่บัณฑิตพรีเมี่ยม คณะบริหารธุรกิจศูนย์นวัตกรรมร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดอบรม "นวัตกรรมการบริหารจัดการสู่การเปลี่ยนแปลง"
Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube