Kasem Bundit University
รอบรั้วเกษม

KBU SPORT POLLประมวลภาพกิจกรรม งานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2562ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จับมือกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) ยกระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็งคณะศิลปศาสตร์ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาด้านการศึกษากับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น#อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลนักศึกษาพยาบาล วางพานพุ่มถวายสักการะ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันพยาบาลแห่งชาติออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus ปี 2562พิธีปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นเกษมบัณฑิต จัดพื้นที่ #ลานโบว์ลิ่ง ในการแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งคนพิการทางปัญญาชิงแชมป์ประเทศไทยเกษมบัณฑิต ได้คะแนนเฉลี่ย 4.41 อยู่ในระดับดี #ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562พิธีลงเสาเอก ก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงอากาศยานแห่งใหม่ #วิศวกรรมเครื่องกลอำลาชีวิตราชการรายงานภาพข่าว การลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ
Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube