Kasem Bundit University
รอบรั้วเกษม

KBU SPORT POLL







มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จับมือ บริษัท เลิศ โกลบอล กรุ๊ป ในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและให้ความรู้แก่นักศึกษาในการเจาะตลาดจีน







สร้างความรู้ความเข้าใจ “การประกันคุณภาพกับบทบาทนักศึกษายุค New Normal”







ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลจาก สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)







MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และเทศบาลนครอ้อมน้อย







เปิดสถาบันสอนภาษาเกาหลี Bangkok King Sejong Institute ที่ ม.เกษมบัณฑิต







สถาปนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ครบรอบปีที่ 56







มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เยี่ยมติดตามผลการศึกษาทุนพระราชทาน







เกษมบัณฑิต เปิดพื้นที่โชว์ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการใหม่ สาขาดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ







ถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระพันปีหลวงฯ







รองคณบดีอาวุโส คณะบริหารธุรกิจ ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการศึกษาทางการบัญชี AccEC 2020







คณะจิตวิทยา ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) แถลงข่าวสรุปผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ







มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 







ลงนามบันทึกความร่วมมือ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.)







เกษมบัณฑิตโหมโรงออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 63








Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube

TikTok