มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

พิธีประสาทปริญญา ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562 และ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศที่ 72/2564 เรื่อง กำหนดพิธีประสาทปริญญา ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562 และครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศที่ 7/2565 เรื่อง กำหนดการซ้อมย่อย กาซ้อมใหญ่ และพิธีประสาทปริญญา ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศที่ 8/2565 เรื่อง กำหนดการซ้อมย่อย การซ้อมใหญ่ และพิธีประสาทปริญญา ครั้งที่30 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศที่ 9/2565 เรื่อง แนวทางการอนุญาตให้ผู้ปกครอง ญาติมิตร และผู้ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต ร่วมพิธีประสาทปริญญาประจำปีการศึกษา 2562 และประจำปีการศึกษา 2563

ระเบียบการแต่งกาย พิธีประสาทปริญญา
   1. สุภาพบุรุษ
   2. สุภาพสตรี
   3. สุภาพสตรี (มุสลิม)
   4. ข้าราชการ พลเรือนทุกหน่วยงาน

การขอรับ และ ส่งคืนชุดครุยวิทยฐานะ

  1. กำหนดการ รับชุดครุยวิทยฐานะ

  2. กำหนดการ คืนชุดครุยวิทยฐานะ

  3. คำแนะนำการส่งคืนชุดครุยวิทยฐานะ

  4. มีความประสงค์ต้องการรับชุดครุยวิทยฐานะ ทางไปรษณีย์  (กรณีผู้สำเร็จการศึกษาไม่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา) 

  5. ดาวน์โหลด เอกสารหนังสือมอบอำนาจ

กำหนดการ
   1. ข้อห้ามปฏิบัติเข้าร่วมงานพิธีประสาทปริญญา 

 

 

ขั้นตอนรับปริญญา

บัณฑิต ที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 -2563 ติดต่อขอรับปริญญา

 

 

 

กำหนดการ "ซ้อมย่อย" ประจำปีการศึกษา 2562 

 

กำหนดการ "ซ้อมใหญ่" ประจำปีการศึกษา 2562 

 

กำหนดการ "พิธีประสาทปริญญา"   ประจำปีการศึกษา 2562 

 

กำหนดการ "ซ้อมย่อย" ประจำปีการศึกษา 2563 

 

กำหนดการ "ซ้อมใหญ่" ประจำปีการศึกษา 2563

 

กำหนดการ "พิธีประสาทปริญญา"   ประจำปีการศึกษา 2563 

 ลงทะเบียนรายงานตัวเข้าร่วมฝึกซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และพิธีประสาทปริญญา

 

บัณฑิตเกษมบัณฑิต ห่วงใยสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนของขวัญเป็น "ทุนประเดิมชีวิต"


04/12/2019 09:36:05

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube