มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

กำหนดการ พิธีประสาทปริญญา ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศที่ 76 การแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา

ประกาศที่ 79 แจ้งกำหนดการพิธีประสาทปริญญา ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศเรื่องปรากฏการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

ระเบียบการแต่งกาย พิธีประสาทปริญญา
   1. สุภาพบุรุษ
   2. สุภาพสตรี
   3. สุภาพสตรี (มุสลิม)
   4. ข้าราชการ พลเรือนทุกหน่วยงาน

กำหนดการ
   1. กำหนดการวันซ้อมย่อย วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2563
   2. กำหนดการวันซ้อมใหญ่ วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 
   3. กำหนดการวันพิธีประสาทปริญญา วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
   4. ขั้นตอนการรับชุดครุยวิทยฐานะ ในวันซ้อมย่อย วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2563
   5. ขั้นตอนการถ่ายภาพหมู่
   6. ข้อห้ามปฏิบัติเข้าร่วมงานพิธีประสาทปริญญา 
   7. คำแนะนำในการเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา
   8. เอกสารข้อแนะนำการส่งคืนชุดครุยวิทยฐานะ
   9. แบบข้อมูลส่งคืนครุยวิทยฐานะ
 10. เอกสารข้อแนะนำการส่งคืนชุดครุยวิทยฐานะ

 

ขั้นตอนรับปริญญา

 

บัณฑิตเกษมบัณฑิต ห่วงใยสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนของขวัญเป็น "ทุนประเดิมชีวิต"


04/12/2019 09:36:05

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube