ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง
อ.อติพล สุวรรณดี

คุณวุฒิ

  • Master of Accounting (with concentration in Managing Information System) Washington State University, Washington, USA
  • Bachelor of Business Administration (Accounting) (Honor: Magna Cum Laude) Assumption University, Bangkok, Thailand

ประสบการณ์

  • Philip Morris (Thailand) Limited
  • KPMG Phoomchai Business Advisory Co., Ltd.
  • Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co.,Ltd.