รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ดร.อธิศ สุวรรณดี

คุณวุฒิ

 • Doctorate 2004-2008
  Pepperdine University, California, U.S.A.
  Doctor of Education (Ed.D.) in Organizational Leadership
 • Master 2003–2001
  Southern New Hampshire University, U.S.A.
  Master of Science in Hospitality Administration
 • Bachelor 2000–1995
  Assumption University of Thailand
  Bachelor of Arts in Business English
 • Secondary 1994–1988
  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  Higher Secondary (Grade 12) Certificate

Academic Honors

 • March 2006
  Atit Suwandee et. al. "Creating a Learning Organization as a Powerful Tool for Human Resource Development." Paper presented at the 29th Annual Conference of the Society of Educators and Scholars, California, USA, March, 2006.
 • March 2005
  Atit Suwandee et. al. "The Vision of Education in Costa Rica - Will High Literacy Continue to Ensure Gainful Employment." Paper presented at the 28th Annual Conference of the Society of Educators and Scholars, California, USA, March, 2005.
 • January 2005
  Atit Suwandee et. al. "Thailand Management Training Program Assessment and Recommendations". Paper presented at the Annual Hawaii International Conference on Education hosted by the Society for Advancement in Management, Hawaii, USA, January, 2005.

Leadership and Social Activities

 • September 2007–Present
  กรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • March 2006
  Certificate of Achievements,Leadership Training at the University Conference of Student Leadership California State University, Fullerton, U.S.A.
 • June 2004–May 2005
  • Vice President for External Relations,Thai Students AssociationCalifornia State University, Fullerton, U.S.A
  • Student Committee การจัดงานคลื่นลูกใหม่ จัดโดยสถานกงสุลไทย ณ นครลอสแองเจลลีส สหรัฐอเมริกา
 • June 2003–May 2004
  Vice President,Thai Students AssociationCalifornia State University, Fullerton, U.S.A.

นิตยสารที่เคยให้สัมภาษณ์

 • Hi Class
 • MBA
 • GM Plus
 • Home & Decor