มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ร่วมงานกับเราศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รับสมัครบุคลากรปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. หรือปริญญาตรี

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ : ชาย - หญิง อายุ 23 - 35 ปี
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี
ปฏิบัติหน้าที่งานสารบรรณ ธุรการทั่วไป
ไม่ต้องมีประสบการณ์

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ : ชาย - หญิง อายุ 23 - 35 ปี
คุณวุฒิ ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคนิคการแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ไม่ต้องมีประสบการณ์

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตำแหน่ง : บุคลากรช่วยสอนประจำห้องปฏิบัติงาน CNC
หน่วยงาน : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คุณสมบัติ : เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
    - วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
    - สามารถใช้โปรแกรม CAD / CAM
    - มีความสามารถใช้เครื่องจักร CNC
    - ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักบุคลากร 02-320-2777 ต่อ 1144 ,1145

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube