มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์

   วันที่ 9 เมษายน 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ บ้านงามน่าอยู่ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วมกิจกรรม
45 ไฟล์แนบ


 


10/04/2019 13:20:28

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube