มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดงาน Good Bye Senior 2019

   ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดกิจกรรม Good Bye Senior 2019 ภายใต้ Theme “Blue jeans Party” โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จัดขึ้นเพื่อเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังสำเร็จการศึกษา ได้มีโอกาสสังสรรค์กับรุ่นพี่ และถือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการเรียน และการฝึกงานเพื่อให้รุ่นน้องเตรียมความพร้อม ณ ลานกิจกรรม สนามกีฬากลางแจ้ง วิทยาเขตร่มเกล้า มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต


10/04/2019 13:22:08

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube