มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ “เครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา”

   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นำโดยอาจารย์ปฐมพร สมบัติทวี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา จำนวน 55 คน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เป็นกิจกรรมที่เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ทั่วประเทศ จำนวน 14 สถาบัน ร่วมแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบัน และสร้างเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาให้เข้มแข็ง อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตให้เป็นที่รู้จัก ทั้งนี้การแข่งขันสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันประกอบไปด้วย กีฬาฟุตบอล 7 คน, กีฬาว่ายน้ำ, กีฬาแอโรบิค, กีฬาบาสเกตบอล, กีฬาวอลเลย์บอล, กีฬาฮาเฮ และ 
การประกวด SS IDOL โดยผลการแข่งขัน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 บุคคลชาย ในการประกวด SS คือนายสุภโรจน์ นามโพธิ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562


10/04/2019 13:43:19

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube