มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะจิตวิทยา ให้บริการวิชาการแก่สังคม อบรมครู/ผู้ดูแลเด็ก ในหัวข้อ ติดอาวุธด้วย Soft Skills

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562
   อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร หัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา ได้รับเชิญไปบรรยายเชิงปฏิบัติการ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในหัวข้อ ติดอาวุธด้วย Soft Skills และ การพัฒนาบุคลิกภาพพร้อมสู่โลกการทำงาน ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


24/04/2019 16:30:58

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube