มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

กิจกรรม “Hug Kasem” ต้อนรับนักศึกษาใหม่ (ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2562

   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ รหัส 62  (ภาคฤดูร้อน) ภายใต้แนวคิด “Hug Kasem” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับความอบอุ่น มีความมั่นใจ และมีความพร้อมต่อการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย  ภายในงานได้มี ผศ.ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยากรสานสัมพันธ์ “แรกรู้จัก เพื่อนเกษม” และอาจารย์มนัสกานต์ อินทร์สังข์ อาจารย์ประจำ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มาจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาครั้งนี้ ณ ห้องเกษมสันนิบาต ชั้น 12 อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562


10/05/2019 11:35:15

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube