มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อ.นภาพร อยู่ถาวร หัวหน้าสาขา และนักศึกษาคณะจิตวิทยา เข้าร่วม โครงการ

    อ.นภาพร อยู่ถาวร หัวหน้าสาขา และนักศึกษาคณะจิตวิทยา เข้าร่วม โครงการ "Smart Student Smart Life " จัดโดย สำนักวิชาศึกษาทั่วไป เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมเกษมสโมสร ชั้น 3 อาคารเกษมพฤกษา วิทยาเขตร่มเกล้า


10/05/2019 16:27:23

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube