มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

นักศึกษาใหม่ รหัส 62 ภาคฤดูร้อน ร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเอง “เรียนรู้ สู่วิถีเกษม”

   สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้หัวข้อ “เรียนรู้ สู่วิถีเกษม” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง และเรียนรู้การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ให้กับนักศึกษาใหม่ รหัส 62 ภาคฤดูร้อน กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ GE.121 โดยมี  ดร.มนตรี ธีรธรรมพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป เป็นวิทยากรพิเศษ ณ ห้องเกษมสันนิบาต วิทยาเขตร่มเกล้า เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 


29/05/2019 14:45:56

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube