มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมการเซ็นสัญญารับทุนโครงการ “บัณฑิตพรีเมี่ยม” CP All รอบที่ 2

   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาใหม่ที่สมัครเรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ร่วมเซ็นสัญญาเข้ารับทุนสนับสนุนการศึกษาในโครงการ “บัณฑิตพรีเมี่ยม” รอบที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศรัณย์ สายฟ้า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พร้อมด้วย คณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับและชี้แจงรายละเอียดของทุนดังกล่าว ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนี้ จัด ณ ห้อง R2528 อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา


31/05/2019 09:18:09

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube