มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

พิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญรับน้อง #เด็กวิทย์คอม

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดพิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญรับน้อง ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลในการรับขวัญน้องใหม่ที่เข้ามาศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ฯ ช่วยส่งเสริมพลังใจให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข็มแข็ง มีสติ ไม่ประมาท และสร้างขวัญกำลังใจ โดยมุ่งหวังให้โครงการดังกล่าว เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประเพณีอันดีงามให้แก่นักศึกษาและอาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ในสังคมไทยตลอดไป พร้อมทั้งสานสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของคณะฯ ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น12 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา


12/07/2019 09:08:25

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube