มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ #เด็กกองทุนกู้ยืมฯ

   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมและระเบียบปฏิบัติของนักศึกษาทุนเงินให้กู้ยืมฯ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวัฒน์ สุวรรณดี รองอธิการบดี  ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 

   นอกจากนี้ยังมี คุณหทัยรัตน์ คล้ายแย้ม หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล จากกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) มาให้ความรู้เกี่ยวกับ การวางแผนการออมกับ กอช. และอาจารย์ปราชญา อ่อนนาค อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มาบรรยาย เรื่องกฎหมายของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ณ ห้องเกษมสโมสร ชั้น 3 อาคารเกษมพฤกษา วิทยาเขตร่มเกล้า เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา


12/07/2019 09:13:46

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube