มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร์ จัด พิธีมอบหมวก เข็มชั้นปี และตะเกียงไนติงเกล #รุ่นที่5

   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดพิธีมอบหมวก เข็มชั้นปี และตะเกียงไนติงเกล สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 5 ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้  

   ในพิธีครั้งนี้ ดร.ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เป็นผู้มอบหมวก และเข็มชั้นปีให้แก่นักศึกษา ณ อาคารเกษมนครา ห้องเกษมสันนิบาต ชั้น 12 วิทยาเขตร่มเกล้า เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562


21/08/2019 16:31:55

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube