มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ความก้าวหน้าของศิษย์คือความภูมิใจของครู

   ดร.วัลลภ  สุวรรณดี อธิการบดี มีโอกาส ได้พบ ศิษย์เก่า 2ท่าน ที่สำเร็จการศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ ที่ ทำงานโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ เขตบางรัก ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงแรมที่ถือว่าดีที่สุดของโลก  คือ คุณณัฐพล  หมั่นเขตกิจ พี่อ๊อด (ซ้าย)  ศิษย์เก่าปริญญาตรีและโท สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง  Director of Banqueting & Catering และ  คุณอนุสิทธิ์  วิเศษกาญจน์ พี่ตั้ม (ขวา) ศิษย์เก่า ปริญญาตรี จากสาขาวิชาการจัดการโรงแรม ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง  Banquet Operations Manager   นับเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพขององค์กรต่างๆ ของประเทศ


19/09/2019 09:57:35

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube