มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เด็กคณะบริหารธุรกิจ โครงการ CPAll “บัณฑิตพรีเมี่ยม” อบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงาน

   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงาน ที่ร้านสะดวกซื้อ 7 – 11 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ที่ได้ร่วมในโครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม โดยมีคุณวีระยุทธ มิตรสมาน เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมสายการศึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องเกษมสันนิบาต ชั้น12 อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

เด็กคณะบริหารธุรกิจ โครงการ CPAll “บัณฑิตพรีเมี่ยม” อบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงาน


14/11/2019 11:34:31

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube