มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

MOU พัฒนาการหลักสูตรวิศวนักบิน ร่วมกับรร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กับ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า โดยมีดร.วัลลภ  สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ อาจารย์พิทักษ์  เอ็นดู  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า พร้อมด้วยผู้บริหารทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมในพิธี  ซึ่งร่วมกันพัฒนา   จัดการเรียนการสอนสำหรับหลักสูตรใหม่ ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีแผนการเรียนคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  แผนการเรียน ได้เข้าศึกษาต่อด้านวิศวกรรมการบินที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจการเรียนวิศวกรรมการบินได้ และปรับตัวเข้ากับการเรียนระดับมหาวิทยาลัยได้ โครงการความร่วมมือครั้งนี้ นับเป็นแนวทางการศึกษารูปแบบใหม่ที่ให้นักเรียนได้เข้าใจอาชีพได้มากขึ้น เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเกษมทรรศน์  อาคารเกษมนครา ชั้น 12  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า"


19/11/2019 09:29:42

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube